Maveskindsoperation

Operation af slapt maveskind (Abdominalplastik)
Information v/Speciallæge i plastikkirurgi Eeva Kalaja Petersen

Formål:
At fjerne løst, evt. hængende maveskind og evt. stramme mavemusklerne.

Generelt:
En slap mave kan skyldes slap hud, for meget fedt eller slappe mavemuskler. Ofte ses alle tre ting samtidig, og en operation vil bestå i at stramme mavemusklerne og fjerne overflødigt hud og fedt. Er der for meget fedt, uden samtidig slap hud, kan man ofte nøjes med en fedtsugning eller med en fedtsugning øverst på maven og en fjernelse af den slappe hud nedadtil på maven. Forudsætningen for godt resultat og et efterforløb uden komplikationer er, at du ikke er overvægtig, og at din vægt er konstant og stabil. Er du overvægtig, skal du tabe dig inden operationen. Hvis du taber dig efter operationen, risikerer du at huden bliver slap og rynket igen. En abdominalplastik kan være en meget stor operation. Arrenes længde afhænger af, hvor meget slap hud der fjernes ved operationen.

Operation:
Ved operationen lægges et snit på tværs nedadtil over maven indenfor bikini-området. Snittet kan være kortere eller længere, afhængig af hvor meget løs hud, der fjernes. Ved de mindre operationer kan man lave en fedtsugning øverst på maven, og herefter løsne den nederste del af maveskindet og fjerne det, der er tilovers. Hvis maveskindet er meget løst og bugvæggen slap, er det nødvendigt at løsne hele maveskindet fra snittet nedadtil på maven og op til brystkassen. Herefter sys mavemusklerne sammen, så musklerne bliver stramme og maven flad. Det maveskind der er tilovers fjernes, og der sys sammen på tværs nedadtil på maven. Navlen trækkes frem igennem et nyt hul midt på maven. Efter operationen lægges dræn, som fjernes efter 1 – 2 dage. Operationen foregår som regel i fuld bedøvelse med efterfølgende indlæggelse.

Forløb:
Efter operationen er det vigtigt, at du ligger med bøjede hofter, således at du ikke kommer til at trække i såret på maven. I løbet af nogle dage kan du gå forsigtigt rundt derhjemme, stadigvæk i en lidt foroverbøjet stilling. I løbet af de første to uger kan du rette dig gradvist ud. De første par uger må du ikke løfte tunge ting, eller anstrenge dig. Du må gerne udføre lettere husligt arbejde som fx madlavning. Du kan genoptage dit arbejde efter 3-4 uger. Sport og gymnastik skal vente yderligere et par uger. Hævelsen aftager langsomt, specielt nedadtil på maven, og det endelige resultatet kan først vurderes efter 3/4 –1 år. En elastisk bandage kan afhjælpe hævelsen hurtigere.

Bivirkninger:
Der er moderate smerter efter operationen, specielt når du bevæger dig, og når du strammer mavemusklerne. Huden på maven kan være hævet og der kan komme blå mærker. Følesansen over hele maven er nedsat i starten. Arrene kan være tykke og røde i starten, men dette forsvinder gradvist, og arrene vil som regel være pæne i løbet af ½-1 år.

Komplikationer:
I efterforløbet kan der komme en blodansamling, som evt. skal fjernes ved fornyet operation. Infektioner er sjældne. Undertiden ses en lettere infektion i kanten af såret. Hævelse under huden med væskeansamlinger kan forekomme, og kan tappes. Ved meget store operationer ender arret undertiden med at være lidt skævt. Dette kan rettes senere. Undertiden kan der være mindre fedtdepoter tilbage på maven eller ved siden ud for arrene. Disse fedtdepoter kan fjernes ved en senere lille fedtsugning. Meget sjældne komplikationer: Hudskade (nekrose) med efterfølgende ardannelse.

Forventet resultat:
Et glat eller næsten glat maveskind, som regel med et langt “bikini-ar”. Sprængninger i den hud der er tilbage efter operationen, kan ikke fjernes.