Profil

Eeva Kalaja Petersen
Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Uni-versitet 1969. Uddannet i kirurgi og plastikkirurgi på hospi-talerne i København. Speciallæge i kirurgi 1979. Speciallæge i plastikkirurgi 1982.
Fuldtidspraktiserende speciallæge i kosmetisk plastikkirurgi siden 1986. Har ejet og drevet Søllerød Privathospital fra 1988 til 2007.

Mine værdier:
Jeg har i de år jeg har praktiseret kosmetisk kirurgi gjort alt for at skaffe mig den størst mulige viden og erfaring i mit fag, for at kunne give mine patienter det bedst mulige resultat. Jeg forsøger at lytte til mine patienter og ud fra deres ønsker og min erfaring tilbyde dem den bedste behandling, der kan give det ønskede resultat. Jeg opererer ikke for at gøre patienter billedsmukke, men for at give hvert enkelt menneske et bedre  og et naturligt udseende og dermed forhåbentligt en bedre livskvalitet.